ผู้บังคับบัญชา

พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส.

 พลเอก ธงชัย  สาระสุข ผบ.นทพ.

พลตรี สำราญ  ไชยริปู  ผอ.สนภ.1 นทพ.

 

 

ร้านค้าประชารัฐอำเภอแก่งกระจาน
Link : http://Pisit.wewyn.com

ติดต่อเรา

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ : 032 465 184
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ : operation.mdu13@gmail.com
FB : หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13